رسالت زندگی مشترک همه ما چیست؟

سوم و چهارم آبان ماه نود و هشت فرصتی پیش اومد تا به دعوت دوست عزیزم آقای حسین شیرمحمدی در تور سی و دو پل که توسط جناب آقای یوسف یزدان پناه مجری پروژه دانشو برگزار می شد حضور پیدا کنم.

در این تور هر یک از عزیزان به دلخواه خودشون درخصوص یک موضوع صحبت کردند و من هم درباره رسالت زندگی سخنرانی داشتم.

از شما دعوت می کنم فیلم این بخش رو که به همت دوست گرامی جناب آقای محمود پیرهادی گرفته شده مشاهده نمایید.